Zobacz

Podstawowa i zaawansowana ocena drzew – wytyczne dla kształcenia profesjonalistów.

Podstawowa i zaawansowana ocena drzew – wytyczne dla kształcenia profesjonalistów.

Zawiera przegląd metod i form kształcenia w zakresie oceny drzew w różnych krajach europejskich, wytyczne dla oceny drzew określające konieczny zakres kompetencji oceniających drzewa, propozycję systemu kształcenia w tym etapy kształcenia, formy oraz oczekiwane efekty kształcenia (zgodnie z europejskim systemem ram kwalifikacji), propozycje zestawu szkoleń składających się na kompleksowe kursy oceny drzew na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Uzupełnieniem jest zestaw przykładowych sylabusów przygotowanych dla każdego zaproponowanego przedmiotu.

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR Basic and advanced tree assessment - guidelines for training professionals

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

Appendix - syllabuses

Pobierz publikację - PL

TREE ASSESSOR Podstawowa i zaawansowana ocena drzew - wytyczne dla kształcenia profesjonalistów

Pobierz publikację - PL

Załącznik - sylabusy

Töltse le a kiadványt - hu

TREE ASSESSOR Favizsgáló Alap és magasabb szintű favizsgálat – útmutató szakemberk képzéséhez

Töltse le a kiadványt - hu

Függelék -TEMATIKÁK

LEJUPIELĀDĒT PUBLIKĀCIJU- LV

Vienkāršota un padziļināta koku novērtēšana – vadlīnījas profesionāļu apmācībai

LEJUPIELĀDĒT PUBLIKĀCIJU- LV

Pielikums - mācību programmas