Zobacz

Ocena drzew. Poziom podstawowy – Inspekcja

Ocena drzew. Poziom podstawowy – Inspekcja

Podręcznik do oceny drzew na poziomie podstawowym obejmujący treści odpowiadające zadaniom wykonywanym przy inspekcji drzew, m.in wizualnej ocenie drzew z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej, tematyce wpływu grzybów na drzewa istotnej dla przewidywania ryzyka upadku i zamierania drzewa, ocenie drzew na terenach inwestycyjnych, określeniu wartości drzew, w tym waloryzacji przyrodniczej. Istotną częścią jest zestawienie nowej wiedzy o drzewach – biologii, i biomechaniki w różnych fazach rozwoju drzew. Podręcznik zawiera też podstawowe materiały dotyczące dendrometrii i rozpoznawania gatunków drzew – niezbędnych do opisu drzewa. Na podręcznik składa się zestaw mini książek ilustrowanych rysunkami i fotografiami pomocnymi w samodzielnym studiowaniu czy używaniu treści w terenie.

POBIERZ PUBLIKACJĘ - PL

TREE ASSESSOR - Inspekcja drzew.

TÖLTSE LE A KIADVÁNYT - HU

TREE ASSESSOR - A fák értékelése.

POBIERZ PUBLIKACJĘ - PL

TREE ASSESSOR - Podstawy biologii, ekologii i biomechaniki drzew

POBIERZ PUBLIKACJĘ - PL

TREE ASSESSOR - Grzyby nadrzewne. Podręcznik dla inspektorów drzew.

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR - Valuation of trees

POBIERZ PUBLIKACJĘ - PL

TREE ASSESSOR- Dokumentacja w ocenie drzew. Poradnik dla oceniających drzewa.

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR - Tree inspection.

lejupielādēt publikāciju - LV

TREE ASSESSOR - Koku pārbaude.

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR - Elementary Tree Biology, Ecology and Biomechanics

DOWNLOAD PUBLICATION -EN

TREE ASSESSOR - Wood-decaying fungi. A concise guide for Tree Assessors.

TÖLTSE LE A KIADVÁNYT - HU

TREE ASSESSOR- A fák értéke, fanyilvántartás

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR - Tree assessment documentation. A manual for Tree Assessors