Zobacz

Podstawowa i zaawansowana ocena drzew. Materiały dla trenerów.

Podstawowa i zaawansowana ocena drzew. Materiały dla trenerów.

Zestaw materiałów dla nauczycieli i trenerów, który zawiera pomoce pozwalające sprawdzić wstępne kwalifikacje i wiedzę potencjalnych kandydatów na diagnostów drzew, niezbędne dla dalszego kształcenia, odpowiednio do poziomu zaawansowania. Przewodnik trenera ma za zadanie przeprowadzić nauczyciela przez całość materiałów szkoleniowych oraz proces kształcenia i wskazać ramy metodyczne kształcenia. Pomocą dodatkową jest baza pytań i zadań dla sprawdzianów wiedzy/ egzaminów w wersji dla oceny drzewa na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
Dla trenerów przygotowano także instrukcje użytkowania narzędzia do testów i egzaminów oraz dostęp administracyjny – dostępne na zamówienie.

Zamów materiały

TREE ASSESSOR - Jak kształcić oceniających drzewa? Podręcznik dla trenerów oraz załączniki

POBIERZ PODRĘCZNIK - PL

TREE ASSESSOR - Podstawy inwentaryzacji drzew

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR - Basics of tree inventory