Koku novērtējums. Augstākā līmeņa – Instrumentālā un specializētā diagnostika.

See more

Koku novērtējums. Pamatlīmenis – pārbaude

See more

Pamata un padziļināta koku novērtēšana. Materiāli apmācāmajiem.

See more

Pamata un padziļināta koku novērtēšana. Materiāli pasniedzējiem.

See more

Koku pamata un padziļināta novērtēšana – profesionālās izglītības vadlīnijas

See more
5/5