See more

Pamata un padziļināta koku novērtēšana. Materiāli pasniedzējiem.

Pamata un padziļināta koku novērtēšana. Materiāli pasniedzējiem.

Materiālu kopums skolotājiem un pasniedzējiem, kas ietver palīglīdzekļus sākotnējās kvalifikācijas pārbaudei, un
potenciālo koku diagnosticētāju (koku novērtētāju) kandidātu zināšanas, kas nepieciešamas tālākai darbībai.
izglītībai atkarībā no kvalifikācijas līmeņa. Apmācītāja rokasgrāmata, kas paredzēta, lai palīdzētu skolotājam
iepazīstināt ar visu mācību materiālu un mācību procesu, kā arī norādīt metodisko
izglītības sistēmu. Papildu palīgs ir jautājumu un uzdevumu datu bāze zināšanu apguvei.
Testiem/eksāmeniem versijā, kas paredzēta koku novērtēšanai pamatlīmenī un kvalifikācijas paaugstināšanas līmenī.

Pasniedzējiem ir sagatavotas arī instrukcijas par rīka izmantošanu testos un eksāmenos, kā arī administratīvā piekļuve, kas pieejama pēc pieprasījuma.

Pasūtu materiālus treneriem

TREE ASSESSOR - How to educate tree assessors? A handbook for trainers (LV) and annexes

POBIERZ PODRĘCZNIK - PL

TREE ASSESSOR - Podstawy inwentaryzacji drzew

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR - Basics of tree inventory