See more

Pamata un padziļināta koku novērtēšana. Materiāli apmācāmajiem.

Pamata un padziļināta koku novērtēšana. Materiāli apmācāmajiem.

Palīglīdzekļi kandidātiem, apmācību dalībniekiem un profesionālās pašizglītības veicējiem, tostarp paraugi.
testus un uzdevumus, kas ļauj novērtēt savas zināšanas un patstāvīgi sagatavoties pārbaudījumiem/eksāmeniem.
Sagatavošana jautājumu un uzdevumu datubāzes un tiešsaistes testu paraugu veidā, kas paredzēti patstāvīgai izpildei.