See more

Koku pamata un padziļināta novērtēšana – profesionālās izglītības vadlīnijas

Koku pamata un padziļināta novērtēšana - profesionālās izglītības vadlīnijas

Tajā ietverts pārskats par izglītības metodēm un formām koku novērtēšanas jomā dažādās Eiropas valstīs, koku novērtēšanas vadlīnijas, kurās norādīts nepieciešamais koku novērtētāju kompetenču apjoms, izglītības sistēmas priekšlikums, kurā ietverti izglītības posmi, formas un sagaidāmie mācību rezultāti (saskaņā ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru EQF), ieteikumi visaptverošu koku novērtēšanas mācību kursu kopumam pamata un padziļinātajā līmenī. To papildina mācību programmu paraugi, kas sagatavoti katram no ierosinātajiem mācību priekšmetiem.

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR Basic and advanced tree assessment - guidelines for training professionals

Download publication - EN

Appendix - syllabuses

Pobierz publikację - PL

TREE ASSESSOR Podstawowa i zaawansowana ocena drzew - wytyczne dla kształcenia profesjonalistów

Pobierz publikację - PL

Załącznik - sylabusy

Töltse le a kiadványt - hu

TREE ASSESSOR Favizsgáló Alap és magasabb szintű favizsgálat – útmutató szakemberk képzéséhez

pobierz publikację - hu

Függelék -TEMATIKÁK

LEJUPIELĀDĒT PUBLIKĀCIJU- LV

Vienkāršota un padziļināta koku novērtēšana – vadlīnījas profesionāļu apmācībai

LEJUPIELĀDĒT PUBLIKĀCIJU- LV

Pielikums - mācību programmas