See more

Koku novērtējums. Pamatlīmenis – pārbaude

Koku novērtējums. Pamatlīmenis - pārbaude

Koku novērtēšanas pamatlīmeņa rokasgrāmatā ir iekļauts saturs, kas atbilst uzdevumiem, kurus veic, veicot koku apskatei: vizuāls koku novērtējums; sugu specifika; sēņu ietekme uz kokiem; svarīgi, lai prognozētu koku krišanas un atmiršanas risku; koku novērtēšana investīciju teritorijās; koku vērtības noteikšana; tostarp biotopu novērtējums. Svarīga daļa ir jaunas zināšanas par kokiem – bioloģiju un biomehāniku dažādās koku attīstības stadijās. Portāls . rokasgrāmatā ir arī materiāli par dendrometriju un koku sugu noteikšanu, kas ir nepieciešami, lai koku aprakstam. Mācību grāmatu veido ar zīmējumiem un fotogrāfijām ilustrētu mini grāmatu komplekts. kas palīdz pašmācībā vai satura izmantošanā uz vietas.

POBIERZ PUBLIKACJĘ - PL

TREE ASSESSOR - Inspekcja drzew. Podręcznik dla oceniających drzewa - poziom podstawowy.

POBIERZ PUBLIKACJĘ - PL

TREE ASSESSOR - Podstawy biologii, ekologii i biomechaniki drzew

POBIERZ PUBLIKACJĘ - PL

TREE ASSESSOR - Wprowadzenie do oceny stanu fizjologicznego drzew

POBIERZ PUBLIKACJĘ - PL

TREE ASSESSOR - Grzyby nadrzewne. Podręcznik dla inspektorów drzew.

POBIERZ PUBLIKACJĘ - PL

TREE ASSESSOR- Dokumentacja w ocenie drzew. Poradnik dla oceniających drzewa.

TÖLTSE LE A KIADVÁNYT - HU

TREE ASSESSOR- A fák értéke, fanyilvántartás

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR - Tree inspection.

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR - Elementary Tree Biology, Ecology and Biomechanics

Download publication - EN

TREE ASSESSOR - Introduction to tree physiology assessment

DOWNLOAD PUBLICATION -EN

TREE ASSESSOR - Wood-decaying fungi. A concise guide for tree assessors.

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR - Tree assessment documentation. A manual for Tree Assessors

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR - Valuation of trees