PROJEcT

TREE ASSESSOR

Koku novērtēšanas pamati Padziļināts koku novērtējums Izglītība Profesionāļi

Partnerība koku vērtētāju apmācības standartu izstrādē Centrālajā un Austrumeiropā 2019-1-PL01-KA202-065670

POLAND

LATVIA

HUNGARY

Partnerība koku vērtētāju apmācības standartu izstrādē Centrālajā un Austrumeiropā 2019-1-PL01-KA202-065670

Klimata pārmaiņu vidē arvien lielāka nozīme ir kokiem, dabai un ekoloģijai. Labi apmācīti diagnosticētāji (diagnosticētāji/koku novērtētāji) nozīmē mazāk koku avāriju, veselīgākus parkus, ilgtspējīgāku pilsētu attīstību. Projekta mērķis ir uzlabot kvalitāti un palielināt efektivitāti un lietderību profesionālās apmācības jomā cilvēkiem, kas nodarbojas ar koku apsaimniekošanu, kā arī uzlabot un pilnveidot koku apsaimniekošanas un novērtēšanu, izstrādājot visaptverošu mācību programmu un mācību materiālus un apmācības. standartus un iegūto zināšanu un prasmju novērtēšanu. Izstrādāts apmācību standartu kopums par koku novērtētājiem, materiāli pasniedzējiem, pamatlīmeņa un padziļinātā līmeņa pašnovērtēšanas rokasgrāmatas un rīki, ko izstrādājusi ekspertu komanda no 3 partnervalstīm (Polija, Latvija, Ungārija), būs unikāls piedāvājums arboristiem Eiropā.

PAR PROJEKTU

PROJEKTA INFORMĀCIJA

PROJEKTA NOSAUKUMS

TREE ASSESSOR. Partnerība koku vērtētāju apmācības standartu izstrādē Centrālajā un Austrumeiropā 2019-1-PL01-KA202-065670

Ilgums

32 mēneši
no 1-09-2019 līdz 30-04-2022

Projekta mērķis (galvenais mērķis/uzdevums)

Uzlabot kvalitāti un efektivitātes palielināšana un efektivitātes uzlabošana profesionālās izglītības jomā cilvēku, kas iesaistīti koku diagnosticēšanā

Rezultāti

Visaptveroša apmācība programma un mācīšana materiāli par koku nozari diagnostikas (koku novērtēšana) 4 valodās

Mērķa grupas

Mācību centri, pasniedzēji, nākotnes un pašreizējais koks pētnieki, skolas, koku īpašniekiem un apsaimniekotājiem, iedzīvotāji, NVO

Starptautiskā sadarbība (partnerība)

Izstrādājusi komanda 3 partneru eksperti valstu (Polija, Latvija, Ungārija)

PROJEKTA REZULTĀTI

Koku pamata un padziļināta novērtēšana – profesionālās izglītības vadlīnijas

See more

Pamata un padziļināta koku novērtēšana. Materiāli pasniedzējiem.

See more

Pamata un padziļināta koku novērtēšana. Materiāli apmācāmajiem.

See more

Koku novērtējums. Pamatlīmenis – pārbaude

See more

Koku novērtējums. Augstākā līmeņa – Instrumentālā un specializētā diagnostika.

See more