Lásd még

Alapvető és haladó faértékelés – iránymutatások a szakmai oktatáshoz

Alapvető és haladó faértékelés - iránymutatások a szakmai oktatáshoz.

A dokumentum áttekintést ad a különböző európai országokban a faértékelés területén folyó oktatás módszereiről és formáiról, a faértékelésre vonatkozó iránymutatásokat, amelyek meghatározzák a faértékelők szükséges kompetenciáit, javaslatot tesz az oktatási rendszerre, beleértve az oktatási szakaszokat, formákat és elvárt tanulási eredményeket (az európai képesítési keretrendszerrel összhangban), ajánlásokat tesz az átfogó faértékelési tanfolyamok alap- és haladó szintű képzésére. A dokumentumot a javasolt tantárgyak mindegyikére elkészített mintatantervek egészítik ki.

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

TREE ASSESSOR Basic and advanced tree assessment - guidelines for training professionals

DOWNLOAD PUBLICATION - EN

Appendix - syllabuses

Pobierz publikację - PL

TREE ASSESSOR Podstawowa i zaawansowana ocena drzew - wytyczne dla kształcenia profesjonalistów

Pobierz publikację - PL

Załącznik - sylabusy

Töltse le a kiadványt - hu

TREE ASSESSOR Favizsgáló Alap és magasabb szintű favizsgálat – útmutató szakemberk képzéséhez

Töltse le a kiadványt - hu

Függelék -TEMATIKÁK

LEJUPIELĀDĒT PUBLIKĀCIJU- LV

Vienkāršota un padziļināta koku novērtēšana – vadlīnījas profesionāļu apmācībai

LEJUPIELĀDĒT PUBLIKĀCIJU- LV

Pielikums - mācību programmas