PROJEcT

TREE ASSESSOR

Alapvető faértékelés Haladó faértékelés Oktatás Szakemberek

Partnerség a következők fejlesztéséért a fadiagnosztikai képzési szabványok kidolgozása a közép- és Kelet-Európa 2019-1-PL01-KA202-065670

POLAND

LATVIA

HUNGARY

TREE ASSESSOR. Partnerség a következők fejlesztéséért a fadiagnosztikai képzési szabványok kidolgozása a közép- és Kelet-Európa 2019-1-PL01-KA202-065670

A fák, a természet és az ökológia egyre fontosabb szerepet játszanak az éghajlatváltozás környezetében. A jól képzett diagnoszták (diagnosztikusok/faértékelők) kevesebb fa balesetet, egészségesebb parkokat jelentenek, fenntarthatóbb városfejlesztést. A projekt célja, hogy javítsa a minőséget és növelje a a fákkal foglalkozó személyek szakképzésével kapcsolatos tevékenységek hatékonyságának és eredményességének javítását. átfogó képzési program, tananyagok és képzési anyagok kidolgozásával. szabványok és a megszerzett ismeretek és készségek értékelése. A képzési szabványok a fák értékelőknek, oktatóknak szánt anyagok, alap- és haladó szintű önértékelési kézikönyvek és eszközök, amelyet 3 partnerország (Lengyelország, Lettország, Magyarország) szakértőiből álló csoport fejlesztett ki, egyedülálló módon ajánlat az európai faiskolások számára.

A PROJEKTRŐL

A PROJEKT RÉSZLETEI

PROJEKT CÍME

FÁJBEFEKTETŐ. Partnerség a képzés fejlesztése a fadiagnosztikai szabványok kidolgozása Közép- és Kelet-Európában 2019-1-PL01-KA202-065670

Időtartam

32 hónap
1-09-2019 to 30-04-2022

A projekt célja (fő cél/ célkitűzés)

A minőség javítása és a hatékonyság növelése és a tevékenységek hatékonyságának növelése a szakképzés területén a szakképzésben részt vevő személyek fák diagnosztizálása

EREDMÉNYEK

Átfogó képzés program és oktatás tananyagok a fák területén diagnosztika (faértékelés) 4 nyelven

CÉLCSOPORTOK

Képzőközpontok, oktatók, jövőbeli és jelenlegi fa fakutatók, iskolák, fakutatók tulajdonosok és vezetők, állampolgárok, civil szervezetek

Nemzetközi együttműködés (partnerség)

Egy csapat fejlesztette ki a 3 partner szakértői országok (Lengyelország, Lettország, Magyarország)

A PROJEKT EREDMÉNYEI

Alapvető és haladó faértékelés – iránymutatások a szakmai oktatáshoz

Lásd még

Alapvető és haladó faértékelés. Anyagok a gyakornokok számára.

Lásd még

A fák értékelése. Alapszint – Ellenőrzés

Lásd még

A fák értékelése. Haladó szint – műszeres és speciális diagnosztika.

Lásd még

ALAPVETŐ ÉS HALADÓ FAÉRTÉKELÉS. ANYAGOK AZ OKTATÓK SZÁMÁRA.

Lásd még